Een mooie quote van fotograaf Michiel Hendryckx

“Het is niet zo’n gek idee, het leven plannen als een reis.
Alleen de hemel op het einde speelt ons nog altijd parten.
Zelfs al zijn we er rotsvast van overtuigd dat het hiernamaals niet bestaat,
leven we in de stille hoop dat het later beter wordt.
Met mijn nieuwe job, met mijn volgende vent, na mijn pensioen,
als we verhuisd zijn naar dat nieuwe huis, na de geboorte van ons tweede kind…
Dan worden we gelukkig.
De ontkenning van het hier en nu als enige plek van tevredenheid, is het vreselijkste wat we onszelf aandoen.”

Michiel Hendryckx

照 土 道 場: de nieuwe naam voor onze dojo

De dojo is de plaats waar de beoefening “van de Weg” plaatsvindt. In ons geval: de zazen-meditatie in de traditie van de Japanse Sōtō-zen.

Traditioneel krijgen dojo’s een (poëtische) naam. Voor het 25 jarig bestaan van de dojo in Halle dachten we dat het tijd werd om hem een waardige naam te geven. We vroegen het aan zenmeester Roland Yuno Rech en hij kwam op 14 februari (op Valentijnsdag!) om er een sobere maar mooie inwijdingsceremonie te leiden.
Bekijk de foto’s

De dojo kreeg als naam “Shō Do Dojo”. In de klassieke Chinese karakters (kanji’s) ziet dat er zo uit: 照 土 道 場

照 – “shō” betekent “ontwaken”

土 – “do” betekent: “land”

道 – “do” betekent: “weg”

場 – “jo” betekent: “plaats”

Vrij vertaald betekent die naam dus “de dojo van het Land van Ontwaken”.

We vonden het een zeer gepaste naam, daar onze dojo, gelegen in de kelder van de villa Heulenberg, zich letterlijk in de aarde van het ontwaken bevindt.

We kregen van Roland Yuno Rech deze naam ook mooi gecalligrafeerd in Chinese inkt. Deze prijkt nu in onze dojo.

Voorts sprak Roland Yuno Rech nog de volgende woorden uit:

Laten we bij deze inhuldiging van de Shodo-dojo, Land van Ontwaken, aandacht hebben om te beoefenen met energie alsof we een brandend vuur op ons hoofd willen blussen. We denken aan de onbestendigheid en verkwisten het huidige moment niet. We dragen de verdiensten van onze beoefening op aan alle wezens en in het bijzonder de families en vrienden van deze dojo.”