Een spirituele retraite + fotoalbum

Tijdens het eerste weekend van mei vond de lente-retraite plaats van onze dojo in “Maison du chemin des roches” in Dongelberg. De dojo van Halle organiseert tweemaal per jaar een retraite. Wat is eigenlijk een retriate voor zenboeddhisten?

Sesshin Jodoigne Mai 2018

Retraites worden sesshins genoemd. Tijdens een retraite ligt de focus op de zitmeditatie. Het is de perfecte gelegenheid om jezelf onder te dompelen in het hart van de zenspiritualiteit.

Beginners zijn altijd welkom en krijgen extra begeleiding. De dagen verlopen volgens een strikt schema, afwisselend tussen zazen, ceremonies, samu en maaltijden, meestal in stilte genomen. Deze structuur maakt het de beoefenaars mogelijk zich te laten leiden en alle energie in zazen te investeren zonder zich zorgen te maken over de organisatie.

Erkende leraren onderwijzen tijdens deze sesshins en je kan hen vragen stellen (mondo) om je inzicht in het zenboeddhisme te verdiepen.
Sesshins duren gemiddeld 2 tot 9 dagen.

 

 

De weg van de vogel – La voie dela oiseau

Meester Kodo Sawaki zei dat de Weg van Zen geen spoorweg is, we zitten niet op het spoor. Hij sprak eerder over de “de weg van de vogel”.
Om weg te vliegen moet de vogel de tak waarop hij neerzit loslaten.
De beoefening van zazen bestaat uit het voortdurend leren loslaten, met een geest die op niets stagneert, noch denken, noch niet-denken.
Jean Pierre Romain

 —————————————————————
Maître Kodo Sawaki disait que la Voie du zen n’est pas une voie ferrée, nous ne sommes pas sur des rails. Il parlait plutôt de la “voie de l’oiseau”.

Pour s’envoler, l’oiseau doit lâcher prise avec la branche sur laquelle il est perché.
La pratique de zazen consiste à apprendre constamment ce lâcher prise, avec un esprit qui ne stagne sur rien, ni pensée, ni non pensée.

Jean Pierre Romain