Podcast : Retraite in een zenklooster – Retraite dans un monastère zen

Annemie Genshin van de dojo deed de ango van de eerste monnik in zenklooster Kosan Rymonji. Wat is eigenlijk een retraite van de eerste monnik?
Hoe beleef je zo een retraite? Een waarom doe je zo iets? Wat hou je eraan over? Allemaal vragen die een antwoord krijgen in het beluisteren van deze Podcast.
Lees verder Podcast : Retraite in een zenklooster – Retraite dans un monastère zen

De weg van de vogel – La voie dela oiseau

Meester Kodo Sawaki zei dat de Weg van Zen geen spoorweg is, we zitten niet op het spoor. Hij sprak eerder over de “de weg van de vogel”.
Om weg te vliegen moet de vogel de tak waarop hij neerzit loslaten.
De beoefening van zazen bestaat uit het voortdurend leren loslaten, met een geest die op niets stagneert, noch denken, noch niet-denken.
Jean Pierre Romain

 —————————————————————
Maître Kodo Sawaki disait que la Voie du zen n’est pas une voie ferrée, nous ne sommes pas sur des rails. Il parlait plutôt de la “voie de l’oiseau”.

Pour s’envoler, l’oiseau doit lâcher prise avec la branche sur laquelle il est perché.
La pratique de zazen consiste à apprendre constamment ce lâcher prise, avec un esprit qui ne stagne sur rien, ni pensée, ni non pensée.

Jean Pierre Romain