<?php echo the_title(); ?>

Boeddha

Boeddha Shakyamuni

Boeddha Shakyamuni werd in het noorden van Indië als prins geboren in de vijfde eeuw voor Christus.  Zijn vader gaf hem de naam Siddharta, wat vervulling van alle wensen betekent.

Toch was hij met zijn prinsenleven niet tevreden. Doordat zijn moeder kort na zijn geboorte gestorven was, voelde hij diep de vergankelijkheid van het leven aan.

Toen Siddharta 29 jaar oud was, verliet hij op een nacht  zijn paleis en ging op zoek naar het antwoord op zijn vragen. Hij werd bedelmonnik, ontmoette vele spirituele meesters en volgde allerlei methoden en wegen. Zes jaar lang beoefende hij verschillende vormen van doorgedreven ascese, maar nog altijd kon hij het antwoord op zijn vragen niet vinden.

Tenslotte begreep hij dat al deze praktijken hem niet dichter bij een oplossing brachten. Hij gaf alles op, ging in de lotushouding (in zazen) zitten en besloot: Wat er ook gebeurt, ik zal mij niet meer bewegen tot ik het antwoord gevonden heb op mijn vragen naar de zin van het menselijk bestaan!

Terwijl hij in meditatie zat, kwamen vele dingen op in zijn geest – gedachten, beelden, verlangens, enzovoorts – maar Shakyamuni bewoog niet en liet ze gewoon voorbijtrekken. Hij concentreerde zich op zijn ademhaling en observeerde zijn geest. Zo oefende hij dag en nacht.

Op een keer, toen hij de morgenster zag, werd zijn geest plots volkomen klaar. Al zijn twijfels en vragen waren verdwenen. Hij ontwaakte uit de illusie, uit het lijden waarin de mens gevangen is, en werd Boeddha, een mens die de volledige bevrijding en de hoogste wijsheid bereikt heeft.

Van toen af aan trok hij 45 jaar lang door het hele land, verspreidde zijn leer (dharma) en onderrichtte zijn beoefening. Omgeven door talrijke leerlingen stierf Boeddha Shakyamuni toen hij 80 jaar oud was.

© Foto Cathy Vanleene