Onze nieuwjaarswensen voor 2016

We werden begin én eind 2015 opgeschrikt door het blind geweld van terroristische aanslagen in Parijs en elders in de wereld. Het was lang geleden dat de koude adem van niets ontziende haat zo dicht bij ons thuis waargenomen werd. De aanslepende conflicten uit het Midden-Oosten lijken meer dan ooit verder uit te deinen tot onze contreien. Uit bovengenoemde regio stromen nu massaal oorlogsvluchtelingen naar Europa. De wereld lijkt ontwricht. Velen vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Onzekerheid en angst zijn troef.

Doch zijn er ook talrijke positieve signalen waar te nemen: bv. de vierentwintig uur durende boeddhistische meditatie in Frankrijk en bij ons om de klimaatconferentie tot een goed einde te helpen brengen, de talrijke burgerinitiatieven om de aandacht te vestigen op alternatieve manieren om met energie en met de natuur om te gaan of de manier waarop vele mensen het voortouw nemen om de vluchtelingen in ons land een menswaardig tijdelijk onderdak te bieden … En dan zijn er op ons eigen, kleiner niveau de talrijke deelnemers aan onze activiteiten, onze stages, retraites en onze wekelijkse meditatie in de dojo. De warmte die hieruit ontwikkeld wordt, beïnvloedt diepgaand het leven van velen.

Boeddha Shakyamuni gaf ons meer dan tweeduizend vijfhonderd jaar terug, het recept om een beter leven op te bouwen, een harmonieuzere samenleving. Centraal in zijn methode ligt de meditatie, zazen. Ik geloof sterk dat het beoefenen van dat recept ons uiteindelijk zal helpen. Het is enkel via een innerlijke revolutie van ieder van ons dat we de oplossingen zullen vinden voor de problemen die ons egocentrisme veroorzaakt heeft.

Sta me toe jullie het allerbeste voor 2016 toe te wensen. Ik hoop dat het licht van de diepe wijsheid van Boeddha – en sinds hem van alle verlichte beoefenaars – jullie tot inspiratie zal zijn om het eigen leven van elke dag rijker en harmonieuzer te maken.

Tot groot geluk van ieder.

Konrad Kosan Maquestieau

Zaike Tokudo ceremonie

Op 17 mei deed Annemie Genshin Van Attenhoven de ceremonie van Zaike Tokudo in Zen Tempel Kosan Ryumonji. De Zaike Tokudo is een traditionele ceremonie in de Zen sôtô traditie waarbij men beslist zich nog meer te engageren op de weg van Boeddha en het onderricht van een meester te volgen. Annemie Genshin ontving de voorschriften van Meester Olivier Reigen Wang-Gehn. 

Annemie Genshin Van Attenhoven is lid van de Shodo dojo van Halle en beoefent sinds 15 jaar in verschillende Europese tempels oa Zen Tempel Kanshoji en  Zen Tempel Kosan Ryumonji.

Uitreksel van de dankzegging voor de ceremonie
Nu verheugt het heelal zich, de aarde beeft en het regent bloemen. De bodhisattva’s van andere werelden vragen hun Boeddha wat dit betekent en de Boeddha antwoordt dat de nieuwe leerling de zuivere en de grote bodhisattvavoorschriften heeft ontvangen. Hij keert zich tot de waarheid van de dharma via een meester die zelf het onderricht van Shakyamuni, de Boeddha van deze wereld, had ontvangen. Dank zij deze verdienste zal deze leerling in de toekomst een Boeddha worden. En daarom is het heelal verheugd.

 

Hossenshiki ceremonie

De Hossenshiki van zenmonnik Konrad Kosan Maquestieau vond plaats op vrijdag 8 augustus in  Zen Tempel  La Gendronnière nabij Blois. De eerwaarde Igarashi Takuzo Roshi kwam van Japan om deze ceremonie bij te wonen.

[column size=half position=first ]

Hossenshiki is de shusso-ceremonie, de ceremonie van de eerste leerling waarbij hij aan de hand van vraag en antwoord bewijst dat hij de leer begrepen heeft.

Het was een mooie, sterke en stijlvolle ceremonie. Ze werd bijgewoond door de verschillende europese sangha’s die traditiegetrouw elk jaar samenkomen in La Gendronnière.
Het was tevens een gelegenheid om de verschillende sangha’s van de Association Zen Internationale  te ontmoeten en de rijkdom van de kleine verschillen te ontdekken: een leuk avontuur.
Dank aan Zennon Valérie  Yasho en Aurelien van de sangha van Kanshoji die de ceremonie in goede banen leidde en aan de bewoners van La Gendronnière.

[/column]
[column size=half position=last ]
De Weg is noch lang
noch kort.
Samen, verlicht de vreugde van de beoefening
onze geesten.

De Weg is noch rond
noch abrupt.
Stille schijnsel
Van ontelbare Dharma’s.

 De Weg is soepel
en levendig
voor al wie in het hart
van de Boeddhaboom

Het gebrul van de draak
laat weerklinken.

Shusso Konrad Maquestieau
La Gendronnière –  8 augustus 2014

[/column]

 Klik op de foto om ze te vergroten. 

Zie ook de video van deze ceremonie.

Zin en on-zin van de ceremonie: studie van de basisteksten

In deze reeks teisho’s – Dharmavoordrachten – zullen we ons concentreren op de teksten die we tijdens de ceremonies reciteren.
Een teisho is een voordracht en betekent het “uiteenzetten, een offerande doen”.
De zazen wordt herleid tot één sessie gevolgd worden door een teisho. De zazen eindigt zoals altijd om 21 uur.

[list type=bullets-blue ]

  • dinsdag 18/02 – – Inleiding – Hannya Shingyo 1
  • dinsdag 25/03 – – Hannya Shingyo 2 + 4 wensen Bodhisattva’s
  • dinsdag 29/04 – – Sandokai
  • dinsdag 20/05 – – Hokyo Zanmai
  • dinsdag 24/06 – – De Eko’s

[/list]
© foto:  www.davidgabrielfischer.com

Onderricht in de dojo

Vanaf september zullen we in de dojo regelmatig teisho’s organiseren. Een teisho is een voordracht en betekent het “uiteenzetten, een offerande doen”. De zazen wordt herleid tot één sessie gevolgd worden door een teisho. De zazen eindigt zoals altijd om 21 uur.

[column size=third position=first ]

3 september

De kesa en de rakusu: het kleed van het ontwaken[/column]

[column size=third  ]

8 oktober

Sôtô Zen in een historisch perspectief[/column]
[column size=third position=last ]

12 november

Afbeeldingen van Boeddha’s en bodhisattva’s: functie en betekenis[/column]