Activiteiten

Onze nieuwjaarswensen voor 2016

Onze nieuwjaarswensen voor 2016

We werden begin én eind 2015 opgeschrikt door het blind geweld van terroristische aanslagen in Parijs en elders in de wereld. Het was lang geleden dat de koude adem van niets ontziende haat zo dicht bij ons thuis waargenomen werd. De aanslepende conflicten uit het Midden-Oosten lijken meer dan ooit verder uit te deinen tot onze contreien. Uit bovengenoemde regio…

Lees meer

Zaike Tokudo ceremonie

Zaike Tokudo ceremonie

Op 17 mei deed Annemie Genshin Van Attenhoven de ceremonie van Zaike Tokudo in Zen Tempel Kosan Ryumonji. De Zaike Tokudo is een traditionele ceremonie in de Zen sôtô traditie waarbij men beslist zich nog meer te engageren op de weg van Boeddha en het onderricht van een meester te volgen. Annemie Genshin ontving de voorschriften van Meester Olivier Reigen Wang-Gehn. …

Lees meer

Hossenshiki ceremonie

Hossenshiki ceremonie

De Hossenshiki van zenmonnik Konrad Kosan Maquestieau vond plaats op vrijdag 8 augustus in  Zen Tempel  La Gendronnière nabij Blois. De eerwaarde Igarashi Takuzo Roshi kwam van Japan om deze ceremonie bij te wonen.  Klik op de foto om ze te vergroten.  Zie ook de video van deze ceremonie.

Lees meer

Zin en on-zin van de ceremonie: studie van de basisteksten

Zin en on-zin van de ceremonie: studie van de basisteksten

In deze reeks teisho’s – Dharmavoordrachten – zullen we ons concentreren op de teksten die we tijdens de ceremonies reciteren. Een teisho is een voordracht en betekent het “uiteenzetten, een offerande doen”. De zazen wordt herleid tot één sessie gevolgd worden door een teisho. De zazen eindigt zoals altijd om 21 uur. © foto:  www.davidgabrielfischer.com

Lees meer

Onderricht in de dojo

Onderricht in de dojo

Vanaf september zullen we in de dojo regelmatig teisho’s organiseren. Een teisho is een voordracht en betekent het “uiteenzetten, een offerande doen”. De zazen wordt herleid tot één sessie gevolgd worden door een teisho. De zazen eindigt zoals altijd om 21 uur.  

Lees meer