照 土 道 場: de nieuwe naam voor onze dojo

De dojo is de plaats waar de beoefening “van de Weg” plaatsvindt. In ons geval: de zazen-meditatie in de traditie van de Japanse Sōtō-zen.

Traditioneel krijgen dojo’s een (poëtische) naam. Voor het 25 jarig bestaan van de dojo in Halle dachten we dat het tijd werd om hem een waardige naam te geven. We vroegen het aan zenmeester Roland Yuno Rech en hij kwam op 14 februari (op Valentijnsdag!) om er een sobere maar mooie inwijdingsceremonie te leiden.
Bekijk de foto’s

De dojo kreeg als naam “Shō Do Dojo”. In de klassieke Chinese karakters (kanji’s) ziet dat er zo uit: 照 土 道 場

照 – “shō” betekent “ontwaken”

土 – “do” betekent: “land”

道 – “do” betekent: “weg”

場 – “jo” betekent: “plaats”

Vrij vertaald betekent die naam dus “de dojo van het Land van Ontwaken”.

We vonden het een zeer gepaste naam, daar onze dojo, gelegen in de kelder van de villa Heulenberg, zich letterlijk in de aarde van het ontwaken bevindt.

We kregen van Roland Yuno Rech deze naam ook mooi gecalligrafeerd in Chinese inkt. Deze prijkt nu in onze dojo.

Voorts sprak Roland Yuno Rech nog de volgende woorden uit:

Laten we bij deze inhuldiging van de Shodo-dojo, Land van Ontwaken, aandacht hebben om te beoefenen met energie alsof we een brandend vuur op ons hoofd willen blussen. We denken aan de onbestendigheid en verkwisten het huidige moment niet. We dragen de verdiensten van onze beoefening op aan alle wezens en in het bijzonder de families en vrienden van deze dojo.”

Aandacht uit onverwachte hoek!

Onze dojo kreeg aandacht uit onverwachte hoek! “Het bezoek aan dojo Halle” – georganiseerd door vormingscentrum Archeduc – kreeg foto en aankondiging in het eerste nummer van Rondom. En wat? In de plaats van de 15 voorziene bezoekers werden we overrompeld. Onze kleine dojo moest plots plaats bieden aan … ja 36 mensen. Het werd een knusse namiddag, iederéén dicht tegen elkaar.

 

10 jaar dojo Lier: info-avond

Vrijdagavond 19/10 van 20 tot 22 uur gevolgd door een drink

Op vrijdagavond 19 oktober organiseert de dojo van Lier een info-avond met als onderwerp: ‘Wat is zen’? met als spreker zenmonnik Konrad Maquestieau, dojoverantwoordelijke van zendojo Halle.

Het tweede gedeelte van de avond zal Konrad Maquestieau vertellen en vragen beantwoorden over de ango waar hij twee jaar geleden heeft aan deelgenomen.. Ango betekent ‘in vrede verblijven’ en is een driemaandelijkse intensieve periode van beoefening. De sessie waaraan Konrad deelnam ging door in het kleine zenboeddhistisch klooster Shogoji in de bergen in het zuiden van Japan.

Di inkom bedraagt 5 euro inclusief een drankje.

Zaterdagochtend 20/10 van 8 tot 12 uur

Zaterdagochtend is er een zazenintiatie gevold door een zazen geleid door zenmonnik Konrad Maquestieau.

Adres

Ontmoetingscentrum “Den Bril”
Bril, 6
2500 Lier

 

 

 

Samu – de dojo opruimen

Samu, handenarbeid, karwei, is een belangrijk onderdeel van de beoefening. In de zentraditie is samu de logische voortzetting van zazen. Het is precies in eenvoudige dagelijkse handelingen zoals poetsen, afwassen, onderhoudskarweitjes, orde zetten… dat men zijn beoefening verder kan verdiepen: alertheid, aandacht voor zijn handelingen en voor de anderen. In onze dojo is het belangrijk dat we deze traditie in acht nemen. Daarom zullen we voortaan een samu-moment inlassen. Gedurende een half uur zullen we met diegenen die kunnen aanwezig zijn onze lokalen poetsen en opfrissen.

Welkom !

© Foto Cathy Vanleene