Waarom buigen we?

Eén van de eerste dingen die een nieuwe bezoeker aan ons centrum opvalt zijn de vele buigingen die we uitvoeren – een gebaar dat wij gassho noemen: al dan niet met de handpalmen tegen elkaar gedrukt, hellen we met heel het bovenlichaam voorover. Velen ervaren dit gebaar als bevreemdend en niet tot onze cultuur behorend. Lees verder Waarom buigen we?

Wat is wijsheid voor een zenboeddhist? – deel 2

Los van het zwart/wit denken

Ik merk dat mensen soms nood hebben aan een soort houvast om hun beoefening te evalueren om te “weten” waar ze zich precies bevinden op de weg die leidt van illusie naar ontwaken of van illusie naar wijsheid.

Het grootste probleem dat we hierbij ondervinden, is dat we zo moeilijk in slagen uit dat fundamenteel dualistisch denken te treden: we stellen constant de illusie tegenover het ontwaken, het relatieve tegenover het absolute. We zien de zaken meestal zwart of wit: het ene of het andere.
Lees verder Wat is wijsheid voor een zenboeddhist? – deel 2

De weg van de vogel – La voie dela oiseau

Meester Kodo Sawaki zei dat de Weg van Zen geen spoorweg is, we zitten niet op het spoor. Hij sprak eerder over de “de weg van de vogel”.
Om weg te vliegen moet de vogel de tak waarop hij neerzit loslaten.
De beoefening van zazen bestaat uit het voortdurend leren loslaten, met een geest die op niets stagneert, noch denken, noch niet-denken.
Jean Pierre Romain

 —————————————————————
Maître Kodo Sawaki disait que la Voie du zen n’est pas une voie ferrée, nous ne sommes pas sur des rails. Il parlait plutôt de la “voie de l’oiseau”.

Pour s’envoler, l’oiseau doit lâcher prise avec la branche sur laquelle il est perché.
La pratique de zazen consiste à apprendre constamment ce lâcher prise, avec un esprit qui ne stagne sur rien, ni pensée, ni non pensée.

Jean Pierre Romain