Konrad

De hernieuwing van driehonderdvijfenzestig

De hernieuwing van driehonderdvijfenzestig

Het is een beetje een cliché maar elk jaar wensen wij elkaar het beste voor het nieuwe jaar. En driehonderdvijfenzestig dagen later doen we het opnieuw. 🙂 Die herhaling is nochtans belangrijk: het geeft ritme aan de gebeurtenissen van het leven. En ritme is zingevend: kijk maar naar poëzie of naar muziek, zonder ritme valt alles uit elkaar in zinledige…

Lees meer

Pourquoi nous nous inclinons ?

Pourquoi nous nous inclinons ?

L’une des premières choses qui frappe un nouveau venu dans notre centre, ce sont les nombreuses fois où nous nous inclinons – un geste que nous appelons gassho : la paumes des mains jointe ou non, nous nous penchons vers l’avant avec tout le haut du corps. Beaucoup considèrent ce geste comme bizarre et ne faisant pas partie de notre…

Lees meer

Waarom buigen we?

Waarom buigen we?

Eén van de eerste dingen die een nieuwe bezoeker aan ons centrum opvalt zijn de vele buigingen die we uitvoeren – een gebaar dat wij gassho noemen: al dan niet met de handpalmen tegen elkaar gedrukt, hellen we met heel het bovenlichaam voorover. Velen ervaren dit gebaar als bevreemdend en niet tot onze cultuur behorend. Dit klein ritueel kan hen…

Lees meer

C’est avec tout le corps que nous pratiquons

C’est avec tout le corps que nous pratiquons

Au sujet de la place centrale du corps dans notre pratique. Ce texte est basé sur deux enseignements oraux (appelés “kusen”) qui ont été donnés dans le dojo de Halle les 12 et 19 mai 2018. Le texte a été légèrement adapté. Écoutez aussi la traduction en français du kusen du mardi 15 mai dans son intégralité sur Soundcloud, concernant…

Lees meer

’t is met héél ons lichaam dat we beoefenen

’t is met héél ons lichaam dat we beoefenen

Over de centrale plaats van het lichaam in onze beoefening. De tekst is gebaseerd op twee mondelinge onderrichtingen (kusen genaamd) gegeven in de dojo van Halle op 12 en 19 mei 2018. De tekst is hierbij lichtjes aangepast. Beluister ook de opname van het onderricht tijdens de zazen van 15 mei integraal op Soundcloud die dezelfde thematiek anders verwoordt: https://soundcloud.com/konradmaquestieau/t-is-met-heel-ons-lichaam-dat-we-beoefenen…

Lees meer