Kalender – Calendrier

Vanaf 28 juni wordt de meditatie van zaterdag verplaatst naar zondag 10 uur. // A partir du 28er juin, la méditation du samedi sera déplacée au dimanche à 10 heures.

Zomerregeling vanaf 1 juli tot 31 augustus: enkel meditatie op zondag.
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août : seulement la méditation les dimanches

Zondag 23/06
Dimanche 23/06
Meditatiedag in Maastricht
Journée de méditation à Maastricht
Zondag 30/06
Dimanche 30/06
Meditatievoormiddag + initiatie
Matinée de méditation + initiation
Vrijdag 23 /08
Vendredi 23/08
Jaarlijkse etentje en gezellig samenzijn
Dîner annuel et convivial
Donderdag 29 /08
Jeudi 29/08
Uitnodiging voor bedankavond bij Triratna in Gent
Invitation pour une soirée de remerciement à Triratna Gent
Zondag 1/09
Dimanche 1/09
Meditatievoormiddag + initiatie
Matinée de méditation + initiation
Vrijdag 6 – 9 /09
Vendredi 6 – 9/09
Sesshin in Banneux
Meditatieweekend – weekend de méditation
Organisatie- organisation dojo de Liège
Zondag 6 /10
Dimanche 6/10
Workshop het naaien van de kesa / Shakyo
soetras kopiëren
Atelier couture du kesa / Shakyo copier des
sutras
Zondag 27/10
Dimanche 27/10
Meditatievoormiddag + initiatie
Matinée de méditation + initiation
Zondag 10/11
Dimanche 10/11
Workshop het naaien van de kesa / Shakyo –
soetras kopiëren
Atelier couture du kesa / Shakyo copier des sutras
Zondag 1/12
Dimanche 1/12
Workshop het naaien van de kesa / Shakyo –
soetras kopiëren
Atelier couture du kesa / Shakyo copier des
sutras
Zondag 8/12
Dimanche 8 /12
Meditatievoormiddag + initiatie
Matinée de méditation + initiation
donderdag 26 –
zondag 29/12
jeudi 26 –
dimanche 29/12
Sesshin
Meditatieweekend – weekend de méditation
Jodoigne