Wat is wijsheid voor een zenboeddhist? – deel 2

Los van het zwart/wit denken

Ik merk dat mensen soms nood hebben aan een soort houvast om hun beoefening te evalueren om te “weten” waar ze zich precies bevinden op de weg die leidt van illusie naar ontwaken of van illusie naar wijsheid.

Het grootste probleem dat we hierbij ondervinden, is dat we zo moeilijk in slagen uit dat fundamenteel dualistisch denken te treden: we stellen constant de illusie tegenover het ontwaken, het relatieve tegenover het absolute. We zien de zaken meestal zwart of wit: het ene of het andere.
Lees verder Wat is wijsheid voor een zenboeddhist? – deel 2

De weg van de vogel – La voie dela oiseau

Meester Kodo Sawaki zei dat de Weg van Zen geen spoorweg is, we zitten niet op het spoor. Hij sprak eerder over de “de weg van de vogel”.
Om weg te vliegen moet de vogel de tak waarop hij neerzit loslaten.
De beoefening van zazen bestaat uit het voortdurend leren loslaten, met een geest die op niets stagneert, noch denken, noch niet-denken.
Jean Pierre Romain

 —————————————————————
Maître Kodo Sawaki disait que la Voie du zen n’est pas une voie ferrée, nous ne sommes pas sur des rails. Il parlait plutôt de la “voie de l’oiseau”.

Pour s’envoler, l’oiseau doit lâcher prise avec la branche sur laquelle il est perché.
La pratique de zazen consiste à apprendre constamment ce lâcher prise, avec un esprit qui ne stagne sur rien, ni pensée, ni non pensée.

Jean Pierre Romain

Handen

I am not what I am. I am what I do with my hands.

Louise Bourgeois

Kin hin is een trage wandeling op het ritme van de ademhaling die ons leert hier en nu aanwezig te zijn door tot het einde van elke ademhaling, van elke handeling te gaan. Kin betekent: wat verticaal is, dat wat twee tegenovergestelde richtingen verbindt, zoals de hemel en de aarde. Hin betekent: gaan.

De handen worden tijdens Kin Hin in een bepaalde houding gehouden, “shashu” in het Japans genoemd. De rechterhand omvat de linkerhand ter hoogte van de zonneplek. De vingers sluiten goed tegen elkaar aan. De armen vormen een horizontale lijn.

Kin hin is geen gewone wandeling van punt A naar B maar volledig in zijn voeten aanwezig zijn.

handen in kin hin - sashu
Handen in “shashu”