Podcast : Retraite in een zenklooster – Retraite dans un monastère zen

Annemie Genshin van de dojo deed de ango van de eerste monnik in zenklooster Kosan Rymonji. Wat is eigenlijk een retraite van de eerste monnik?
Hoe beleef je zo een retraite? Een waarom doe je zo iets? Wat hou je eraan over? Allemaal vragen die een antwoord krijgen in het beluisteren van deze Podcast.

Annemie Genshin du shodo dojo a fait l’ango du premier moine du monastère zen Kosan Rymonji. Qu’est-ce qu’une retraite du premier moine ?
Comment vivez-vous une telle retraite ? Pourquoi faites-vous une chose pareille ? Qu’en reste-t-il ? Toutes les questions qui obtiennent une réponse en écoutant ce podcast.