Tags: "zazen"

À propos du rituel

À propos du rituel

Je veux parler du rituel. Même pour les pratiquants avancés, c’est un aspect qui n’est pas toujours bien compris. Comme vous pouvez le voir, dans le dojo, nous nous promenons dans des vêtements étranges: kimono, kolomo, le kesa ou le rakusu. Tout cela a l’air un peu clown … mais à première vue cela peut choquer et les gens peuvent…

Lees meer

Over het ritueel

Over het ritueel

Ik wil het hebben over het ritueel. Zelfs voor de gevorderde beoefenaars is dat een aspect dat niet altijd goed begrepen wordt. Zoals je ziet lopen we in de dojo rond in vreemde kleren: kimono, kolomo, de kesa of de rakusu. Het oogt allemaal een beetje clownesk… maar dat kan op het eerste zicht choqueren en mensen stellen zich hierbij…

Lees meer

Doen wat je moet doen

Doen wat je moet doen

Een monnik vroeg aan Meester Seigen Gyoshi: Welk doel had Bodhidharma om van India naar China te gaan? Seigen Gyoshi antwoordde: Hij handelde zoals hij was. De monnik vroeg: Kunt U mij nog eens antwoorden zoals U juist deed in woorden die ik kan begrijpen? Seigen Gyoshi zei: Kom hier! De monnik naderde zijn meester. Seigen Gyoshi zei: Herinner je…

Lees meer