meditation zen

Wat is een sesshin ?

Veel mensen vragen zich af hoe ze hun beoefening van zazen in de dojo kunnen voortzetten in hun dagelijkse activiteiten thuis of op het werk.

Aan een sesshin deelnemen is hiervoor een goede leerschool. Het formele zenonderricht komt buiten de dojo tot leven in de vele activiteiten die we met de juiste aandacht en concentratie verrichten. Samu (werk voor de gemeenschap), poetsen, koken en helpen in de keuken, eten, het naaien van de kesa en de rakusu (meditatiekleed) of zelfs de rustmomenten zijn allemaal uitgelezen gelegenheden om volledige waakzaamheid hier en nu te verwerkelijken.

Aan een sesshin deelnemen betekent vanuit het ontwaken van zazen jezelf en al je handelingen met de anderen en de omgeving harmoniëren.

De hele dag door

Zen beperkt zich niet alleen tot de zithouding van zazen in een dojo. De beoefening, zoals Boeddha die onderricht heeft, is niet enkel een manier om te mediteren. De weg beoefenen breidt zich uit naar alle mogelijke aspecten van het dagelijks leven : vroeg opstaan, zich wassen, mediteren, sutra’s reciteren, het eten bereiden, poetsen, alle kleine dagelijkse handelingen… Doorgaans worden die taken min of meer als kleine lasten ervaren of behoren ze snel tot de dagelijkse sleur. In de zenbeoefening leren we ze, vanuit de praktijk van zazen, aandachtsvol uitvoeren, zonder ons te laten leiden door onze gewoonten, onze voorliefdes of afkeer.

Samen met de anderen

Een ander belangrijk aspect van deze beoefening is het feit dat je een sesshin niet in je eentje kunt doen. We leven niet alleen. We leven niet gescheiden van de anderen. De sesshin ontplooit zich ten volle door de talrijke interacties tussen de deelnemers. Door samen een sesshin te volgen, leren we van elkaar, ontstaat een gemeenschap die in het Boeddhisme Sangha genoemd wordt. De Sangha is één van de drie Schatten, naast Boeddha en Dharma.

De vreugde van de beoefening

Een sesshin is tijd nemen om zijn beoefening te verdiepen, uit te breiden naar alle aspecten van het dagelijks leven samen met anderen en de vreugde ervan te proeven.