De shodo dojo

De shodo dojo van Halle biedt de mogelijkheid om driemaal per week zazen (de zenboeddhistische meditatie) te beoefenen begeleid door zenmonnik Konrad Maquestieau die bijgestaan wordt door ervaren nonnen en monniken. Ongeacht je herkomst, geloofsovertuiging, leeftijd, geslacht, moedertaal of wat dan ook, ben ook jij in staat de Dharma (= de leer) van Boeddha te doorgronden.

We zijn een groep van zenboeddhisten die naast hun familieleven en werk op regelmatige basis samenkomen om zenboeddhistische meditatie te beoefenen. De sangha ( gemeenschap van Boeddhistische beoefenaars ) is een pijler die ons steunt en ons verder op weg helpt in onze beoefening.

De shodo-dojo werd meer dan dertig jaar geleden als één van de eerste in België opgestart door zennon Lieve Devos. De dojo is lid van de Belgische Zen Vereniging en als dusdanig nauw verbonden met de Association Zen Internationale, opgericht door Meester Deshimaru. De dojo is eveneens aangesloten bij de Boeddhistische Unie van België.

Vandaag staat de dojo onder leiding van zenleraar Konrad Kosan Maquestieau, leerling van de Franse zenmeester Roland Yuno Rech, eveneens leerling van Meester Deshimaru. Hij wordt hierbij geholpen door ervaren zenmonniken. Op die manier sluit de dojo aan bij Internationale Zen Vereniging en  de Japanse soto-zen traditie.