Zengedicht

Zen heeft geen smaak, geen geur, geen kleur en geen vorm.
Het is als een muziek zonder tonen, gespeeld op een fluit zonder gaten.
Zen gaat boven denken en niet-denken uit.
Beperkt men het niet door enge begrippen
dan hebben zijn smaak, zijn geur en zijn kleur
de schoonheid van de herfst
en zijn vorm wordt als die van een dorre boom.
Zijn muziek verspreidt zich in het hele universum
en dringt zelfs tot de oren van doven door.
De essentie van Zen doordringt alle verschijnselen
en zijn wijsheid straalt tot in het oneindige.

Zenmeester Missen Bovay

Zen is de levende ervaring van het ontwaken van Boeddha. Deze ervaring wordt verwerkelijkt in de beoefening van het juiste zitten, zazen, en werkt van daaruit op alle gebieden van het leven door. Zazen is de meditatie waarin Boeddha de oorsprong van het lijden begreep en zich ervan bevrijdde.

Het woord Zen wijst op de klaarheid van de niet begrensde geest, waarin alle dualistische onderscheiden zoals ik en de wereld, materie en geest, vorm en essentie opgeheven zijn. De beoefening van Zen is dus de ervaring van de absolute eenheid. Het is niets anders dan je ware natuur terugvinden, terugkeren tot de oorspronkelijke, normale toestand van lichaam en geest, die de mens door alle complicaties van zijn leven (karma) verloren heeft. Meester Deshimaru noemde deze terugkeer een ware innerlijke revolutie of  je geest 180 graden keren.

De essentie van Zen openbaart zich door zazen: in de houding van Boeddha zitten, geconcentreerd zijn op je lichaam en op je ademhaling, volkomen present in de onbegrensde werkelijkheid van het hier en nu. De geest laat alle vooropgezette ideeën varen, klampt zich aan niets vast, zoekt niets en kan daardoor echte rust en diepe innerlijke vrede vinden. Door op te houden iets te doen vanuit je eigen wil, kan je je openstellen voor de universele dimensie en jezelf in harmonie brengen met het kosmische leven.

Vrij van alle dogma’s en theorieën, richt Zen zich direct tot het hart van de mens. In de stilte van de zenmeditatie kan hij zijn wortels terugvinden, zichzelf observeren en uit deze ervaring harmonie en evenwicht putten. Zo kan hij het ware geluk van zijn leven verwezenlijken.